ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ID 2011602
Related Station ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2523 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2011602 1932/08/20 10:00 1973/12/31 20:00
2522 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2011602 1932/07/01 08:00 1973/12/31 20:00
2524 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2011602 1932/07/01 08:00 1973/12/24 20:00