ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ID 2011604
Related Station ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Name
Type ΝΕΦΩΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4426 ΝΕΦΩΣΗ Variable step n/a 2011604 1932/07/01 08:00 1973/12/31 20:00
2525 ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ Variable step n/a 2011604 1932/07/01 08:00 1973/12/31 20:00
4427 ΝΕΦΩΣΗ (ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2011604 1932/07/01 08:00 1973/12/31 20:00
4428 ΝΕΦΩΣΗ (ΝΗ ΝΕΦΗ) Variable step n/a 2011604 1932/07/01 08:00 1973/12/31 20:00