ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ID 2011614
Related Station ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2529 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2011614 1933/03/14 20:00 1963/01/02 08:00