ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ID 2011615
Related Station ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2534 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2011615 1955/06/23 20:00 1973/12/31 20:00