ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 2012001
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2610 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2012001 1939/08/04 08:00 1953/07/31 20:00
2611 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2012001 1939/08/04 08:00 1953/07/31 20:00
2613 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2012001 1939/08/15 08:00 1953/07/31 20:00
2612 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2012001 1939/08/04 08:00 1953/07/31 20:00
2631 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2012001 1939/08/04 08:00 1953/07/31 20:00