ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 2012002
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
181 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) 30λεπτη - 0 day(s) °C 2012002 1959/12/28 08:30 1994/12/26 01:30