ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 2012003
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
182 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) % 2012003 1938/10/03 08:30 1996/12/02 03:30