ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 2012004
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
183 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) 30λεπτη - 0 day(s) hPa 2012004 1931/02/09 08:00 1995/01/01 20:30