ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 2012007
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2627 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2012007 1939/08/04 08:00 1953/07/31 20:00
2626 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2012007 1939/08/04 08:00 1953/07/31 20:00