ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 2012011
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1938/10/31
End Date
Timeseries