ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 2012015
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1941/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2623 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2012015 1941/01/06 20:00 1948/12/12 20:00
2622 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2012015 1939/08/01 14:00 1953/07/15 20:00
2624 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2012015 1939/08/04 08:00 1952/12/26 20:00