ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 2012020
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2636 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2012020 1939/08/04 08:00 1953/07/31 20:00
2632 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2012020 1939/08/04 08:00 1953/07/31 20:00
2634 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2012020 1939/08/04 08:00 1953/07/31 20:00
2633 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2012020 1939/08/04 08:00 1953/07/31 20:00
2620 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2012020 1939/08/01 14:00 1953/07/31 20:00