ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ID 2012023
Related Station ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2635 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2012023 1939/08/20 14:00 1953/07/31 20:00