ΖΑΡΟΣ
ID 2012108
Related Station ΖΑΡΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2637 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΗ) Variable step °C 2012108 1976/10/01 01:00 2004/12/31 00:00