ΖΑΡΟΣ
ID 2012110
Related Station ΖΑΡΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2649 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2012110 1954/01/06 14:00 1955/04/15 08:00
2648 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2012110 1953/01/06 08:00 1953/01/06 08:00
2640 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2012110 1953/01/01 08:00 1975/12/31 20:00