ΣΠΕΤΣΕΣ
ID 2013201
Related Station ΣΠΕΤΣΕΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1952/11/21
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2828 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2013201 1952/11/21 08:00 1973/12/31 20:00