ΣΠΕΤΣΕΣ
ID 2013203
Related Station ΣΠΕΤΣΕΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1952/11/21
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2833 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 2013203 1952/11/21 08:00 1973/12/31 20:00