ΣΠΕΤΣΕΣ
ID 2013204
Related Station ΣΠΕΤΣΕΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1952/11/21
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2835 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2013204 1952/11/21 08:00 1973/12/31 20:00
2834 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2013204 1952/11/21 08:00 1973/12/31 20:00
2836 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2013204 1952/11/21 14:00 1973/12/26 20:00