ΣΠΕΤΣΕΣ
ID 2013209
Related Station ΣΠΕΤΣΕΣ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1959/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2822 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2013209 1959/11/01 08:00 1961/12/31 08:00
2823 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2013209 1959/11/01 08:00 1961/12/31 14:00
2825 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2013209 1959/11/02 14:00 1961/12/31 14:00
2824 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2013209 1959/11/01 08:00 1961/12/31 08:00
2842 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2013209 1959/11/01 08:00 1961/12/31 08:00