ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ID 2013404
Related Station ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2877 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2013404 1941/01/01 08:00 1941/03/31 20:00
2878 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2013404 1941/01/01 08:00 1941/03/31 20:00
2879 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2013404 1953/12/23 08:00 1966/12/05 08:00
2897 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2013404 1941/01/01 08:00 1941/03/31 20:00