ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ID 2013409
Related Station ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2884 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2013409 1941/01/01 08:00 1969/12/31 20:00