ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ID 2013411
Related Station ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2902 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2013411 1941/01/01 08:00 1969/12/31 20:00
2898 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2013411 1941/01/01 08:00 1969/12/31 20:00
2900 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2013411 1941/01/01 08:00 1969/12/31 20:00
2899 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2013411 1941/01/01 08:00 1969/12/31 20:00
2886 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2013411 1941/01/01 08:00 1969/12/31 20:00