ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ID 2013413
Related Station ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2889 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2013413 1949/01/06 20:00 1969/12/13 20:00
2888 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2013413 1941/01/01 08:00 1969/12/31 20:00
2890 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2013413 1941/01/01 08:00 1969/12/31 20:00