ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ID 2013415
Related Station ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2893 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2013415 1941/01/01 08:00 1969/12/31 20:00
2892 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2013415 1941/01/01 08:00 1969/12/31 20:00