ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ID 2013419
Related Station ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2901 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2013419 1949/03/03 08:00 1969/12/31 20:00