ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ID 2013605
Related Station ΚΑΡΥΣΤΟΣ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1932/07/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2915 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2013605 1932/07/01 08:00 1998/07/26 22:00
2914 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2013605 1932/07/01 08:00 1998/07/26 22:00