ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ID 2013608
Related Station ΚΑΡΥΣΤΟΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1958/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2905 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2013608 1956/09/19 20:00 1974/12/31 20:00