ΚΑΡΥΣΤΟΣ
ID 2013617
Related Station ΚΑΡΥΣΤΟΣ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2925 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2013617 1956/09/19 20:00 1974/12/31 20:00