ΦΥΧΤΙΑ
ID 2013806
Related Station ΦΥΧΤΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2964 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2013806 1952/06/29 13:00 1974/12/31 20:00