ΦΥΧΤΙΑ
ID 2013808
Related Station ΦΥΧΤΙΑ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2982 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2013808 1974/12/16 14:00 1974/12/16 14:00
2978 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2013808 1952/06/29 13:00 1974/12/31 20:00
2980 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2013808 1952/06/29 13:00 1974/12/31 20:00
2979 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2013808 1960/09/01 08:00 1974/12/31 20:00
2966 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2013808 1952/06/29 13:00 1974/12/31 20:00