ΦΥΧΤΙΑ
ID 2013816
Related Station ΦΥΧΤΙΑ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
2981 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2013816 1952/06/29 13:00 1974/12/31 20:00