ΛΕΥΚΑΔΑ ΦΘΙΩΤ.
ID 2014205
Related Station ΛΕΥΚΑΔΑ ΦΘΙΩΤ.
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3042 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Variable step °C 2014205 1970/12/05 08:00 1973/12/31 20:00