ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 2015801
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3259 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ) Variable step °C 2015801 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00
3260 ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) Variable step hPa 2015801 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00
3262 ΠΙΕΣΗ (ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΑ) Variable step unknown 2015801 1952/02/26 08:00 1952/02/26 08:00
3261 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΜΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) Variable step hPa 2015801 1947/02/27 08:00 1959/05/22 20:00
3291 ΠΙΕΣΗ (ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΑΡΟΜ.) Variable step unknown 2015801 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00