ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 2015806
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3267 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2015806 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00