ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 2015808
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3296 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2015808 1905/11/11 13:35 1959/05/31 14:00
3292 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2015808 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00
3294 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2015808 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00
3293 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2015808 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00
3269 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2015808 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00