ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 2015810
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3272 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2015810 1915/11/14 07:35 1959/05/31 08:00
3271 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2015810 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00
3273 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2015810 1905/11/11 13:35 1959/05/31 08:00