ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 2015812
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3276 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2015812 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00
3275 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2015812 1915/11/11 07:35 1959/04/23 08:00