ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 2015813
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΕΔΑΦΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3277 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Variable step n/a 2015813 1905/11/11 13:35 1959/05/31 20:00