ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 2015817
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3289 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Variable step mm 2015817 1949/10/17 20:00 1949/10/17 20:00