ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 2015818
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4758 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2015818 1915/11/11 07:35 1959/05/31 08:00