ΜΣ Θεσσαλονίκης
ID 2015819
Related Station ΜΣ Θεσσαλονίκης
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3295 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2015819 1915/11/13 19:35 1959/03/28 08:00