ΑΛΜΥΡΟΣ
ID 2015902
Related Station ΑΛΜΥΡΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3298 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Variable step mm 2015902 1933/02/01 08:00 1943/07/31 20:00