ΑΛΜΥΡΟΣ
ID 2015906
Related Station ΑΛΜΥΡΟΣ
Name
Type ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3303 ΑΝΕΜΟΣ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) Variable step m/s 2015906 1933/02/01 08:00 1943/07/28 08:00
3302 ΑΝΕΜΟΣ (BEAUF) Variable step beaufort 2015906 1933/02/01 08:00 1943/07/31 20:00
3304 ΑΝΕΜΟΣ (ΠΑΡΕΛΘΩΝ) Variable step m/s 2015906 1933/02/01 08:00 1943/07/31 20:00