ΑΛΜΥΡΟΣ
ID 2015908
Related Station ΑΛΜΥΡΟΣ
Name
Type ΟΡΑΤΟΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3307 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΑ) Variable step unknown 2015908 1933/03/29 08:00 1943/07/31 20:00
3306 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΣΤΕΡΙΑ) Variable step unknown 2015908 1933/02/01 08:00 1943/07/31 20:00