ΑΛΜΥΡΟΣ
ID 2015912
Related Station ΑΛΜΥΡΟΣ
Name
Type ΚΑΙΡΟΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
4759 ΚΑΙΡΟΣ Variable step n/a 2015912 1933/02/09 14:00 1943/07/30 08:00