ΛΗΞΟΥΡΙ
ID 2016103
Related Station ΛΗΞΟΥΡΙ
Name
Type ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3328 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2016103 1973/11/01 08:00 1979/04/05 15:00