ΛΗΞΟΥΡΙ
ID 2016107
Related Station ΛΗΞΟΥΡΙ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3344 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2016107 1973/11/23 14:00 1973/12/01 20:00
3340 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΥ-ΞΗΡΟΥ) Variable step °C 2016107 1973/11/06 14:00 1976/01/03 20:00
3342 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2016107 1973/11/05 14:00 1978/10/27 08:00
3341 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2016107 1973/11/05 14:00 1978/09/29 09:10
3332 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2016107 1973/11/01 08:00 1979/04/05 15:00