ΛΗΞΟΥΡΙ
ID 2016112
Related Station ΛΗΞΟΥΡΙ
Name
Type ΔΡΟΣΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3343 ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΟΣΟΥ Variable step °C 2016112 1978/09/29 09:10 1978/10/27 08:00