ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ID 2016604
Related Station ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3420 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Variable step n/a 2016604 1959/06/17 20:00 1959/06/17 20:00
3418 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΛΥΤΗ) Variable step gr/m³ 2016604 1957/02/04 08:00 1957/02/26 20:00
3417 ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) Variable step % 2016604 1957/02/04 08:00 1957/02/04 08:00
3407 ΧΙΟΝΙ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ) Variable step cm 2016604 1956/12/01 08:00 1959/07/31 20:00