ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ID 2016610
Related Station ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Name
Type ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
3416 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Variable step °C 2016610 1956/12/25 14:00 1959/06/18 08:00